Kalendar Pravoslavni

AppStore

Српски православни црквени календар за период од 2015. до 2030. године. Уз проверене све податке, ту је молитвеник и житје сваког свеца, те друге функционалности.

Прочитајте више: Kalendar Pravoslavni

Spisak domaćih aplikacija

appstore

Прочитајте више: Spisak domaćih aplikacija