iPhone 7,

Title
Da li mogu da napunim iPhone sa punjačem za iPad? Odgovor stručnjaka