iPhone XR

Title
iPhone XR je najbolje prodavani pametni telefon na svetu u 2019