Microsoft,

Title
Moje mišljenje: Kompanija Apple se pretvara u drugi Microsoft