Popravka iPhone u garantnom roku

iPhone

Неретко нас питате какви су услови гаранције за ајфон у Србији, купљен у иностранству и да ли такав уређај можете поправити и код нас, у Србији. Одговор је у наставку чланка, а сва додатња питања можете поставити у коментарима овде на сајту.

Примање уређаја на сервис - Уколико је у питању уређај који је у гарантном року, пожељно је приложити и рачун, копију или фотографију рачуна. За остварење прве године гаранције рачун може бити од било којег овлашћеног Apple продавца на свету, док је друга година гаранције остварива само са спрским рачунима издатим од овлашћеног Епл продавца. Списак локација на којима је овлашћена Епл продаја у Србији налази се на https://locate.apple.com/country

Поправка у гарантном року

Прва година – Епл на све своје производе обезбеђује једну годину интернационалне гаранције. Дакле било да је уређај купљен у иностранству а желите да остварите гаранцију у Србији, или да сте купили у Србији, а проблем се појави у иностранству, Епл једногодишња гаранција је валидна. У већини званичних сервиса у свету (попут нашег) рачун је пожељно имати, али није неопходан. Уколико сте држављанин Србије и имате Епл уређај купљен у иностранству потребан је доказ о плаћеној царини и порезу при увозу уређаја.

Сви iPhone модели за USA тржиште се на жалост још увек не могу сервисирати у Србији под условима прописаним у гарантном року јер не постоји РАТЕЛова дозвола за увоз ових телефона у Србију тако да није могуће извршити увоз заменског телефона при замени у гарантном року или увоз делова за телефон за УСА тржиште.

Друга година – По закону о заштити потрошача, Епл производи купљени у Србији долазе са додатном, другом годином гаранције. На жалост ову гаранцију није могуће користити ван Србије, као што додатне гаранције из других земаља није могуће остварити у Србији. Процедуре рада у другој години су готово истоветне са првом. У случају друге године гаранције, обавезно је доставити рачун из једне од овлашћених Епл продавница у Србији.

Apple Care – Епл продаје план додатне трогодишње гаранције за своје уређаје. Тренутно овај пакет није могуће купити у Србији, али уколико је купљен ван Србије или преко интернета, ова врста гаранције је важећа и у Србији. Напоменули бисмо да је овај пакет неопходно активирати било када у току прве године гаранције. Уколико сте држављанин Србије и имате Епл уређај купљен у иностранству такође је  потребан доказ о плаћеној царини и порезу при увозу уређаја, као и код прве године гаранције.

извор

 

DiggGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

 

iPhone

Неретко нас питате какви су услови гаранције за ајфон у Србији, купљен у иностранству и да ли такав уређај можете поправити и код нас, у Србији. Одговор је у наставку чланка, а сва додатња питања можете поставити у коментарима овде на сајту.

Примање уређаја на сервис - Уколико је у питању уређај који је у гарантном року, пожељно је приложити и рачун, копију или фотографију рачуна. За остварење прве године гаранције рачун може бити од било којег овлашћеног Apple продавца на свету, док је друга година гаранције остварива само са спрским рачунима издатим од овлашћеног Епл продавца. Списак локација на којима је овлашћена Епл продаја у Србији налази се на https://locate.apple.com/country

Поправка у гарантном року

Прва година – Епл на све своје производе обезбеђује једну годину интернационалне гаранције. Дакле било да је уређај купљен у иностранству а желите да остварите гаранцију у Србији, или да сте купили у Србији, а проблем се појави у иностранству, Епл једногодишња гаранција је валидна. У већини званичних сервиса у свету (попут нашег) рачун је пожељно имати, али није неопходан. Уколико сте држављанин Србије и имате Епл уређај купљен у иностранству потребан је доказ о плаћеној царини и порезу при увозу уређаја.

Сви iPhone модели за USA тржиште се на жалост још увек не могу сервисирати у Србији под условима прописаним у гарантном року јер не постоји РАТЕЛова дозвола за увоз ових телефона у Србију тако да није могуће извршити увоз заменског телефона при замени у гарантном року или увоз делова за телефон за УСА тржиште.

Друга година – По закону о заштити потрошача, Епл производи купљени у Србији долазе са додатном, другом годином гаранције. На жалост ову гаранцију није могуће користити ван Србије, као што додатне гаранције из других земаља није могуће остварити у Србији. Процедуре рада у другој години су готово истоветне са првом. У случају друге године гаранције, обавезно је доставити рачун из једне од овлашћених Епл продавница у Србији.

Apple Care – Епл продаје план додатне трогодишње гаранције за своје уређаје. Тренутно овај пакет није могуће купити у Србији, али уколико је купљен ван Србије или преко интернета, ова врста гаранције је важећа и у Србији. Напоменули бисмо да је овај пакет неопходно активирати било када у току прве године гаранције. Уколико сте држављанин Србије и имате Епл уређај купљен у иностранству такође је  потребан доказ о плаћеној царини и порезу при увозу уређаја, као и код прве године гаранције.

извор

 

DiggGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

 

Ограничена Apple гаранција од једне (1) године само за производе Apple бренда

ЗАКОН О ПОТРОШАЧИМА

Ограничена Apple гаранција од једне године је добровољна гаранција произвођача. Права која су њом предвиђена су независна од права загарантованих законом о потрошачима, укључујући, без ограничења, она која се односе на несаобразну робу која не испуњава критеријуме.

У том смислу, погодности ограничене Apple гаранције од једне године представљају додатак, а не замену за права загарантована законом о потрошачима.

Потрошачи имају право да одаберу да ли ће тражити сервис у складу са Ограниченом гаранцијом компаније Apple у трајању од једне године или са правима закона о потрошачима.

Важно: Услови и одредбе Ограничене Apple гаранције од једне године не важе за захтеве на основу закона о потрошачима.

Више информација о закону о потрошачима потражите на веб локацији компаније Apple (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) или контактирајте локалну организацију потрошача.

ШТА ОВА ГАРАНЦИЈА ПОКРИВА?

Компанија Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (или њен правни наследник) („Apple“) даје гаранцију на хардверски производ и додатну опрему Apple бренда који се налазе у оригиналном паковању („Apple производ“) у погледу грешака у материјалу и изради, под условом да се користи у складу са корисничким приручницима компаније Apple, техничким спецификацијама и другим објављеним смерницама за Apple производе у року од ЈЕДНЕ (1) ГОДИНЕ од датума првобитне куповине у малопродаји од стране крајњег корисника-купца („Гарантни рок“). У највећем броју земаља широм света ћете за свој Apple производ моћи да примите обештећења обухваћена ограниченом гаранцијом од једне године у локалним објектима за сервисирање компаније Apple (погледајте одељак „Како реализовати гарантни сервис“). У случају било каквих грешака у материјалу и изради, моћи ћете да упућујете захтеве компанији Apple, чак и ако сте Apple производ купили од треће стране.

Имајте у виду следеће: На све захтеве поднете по Ограниченој Apple гаранцији од једне године примењују се одредбе наведене у овом гарантном документу.

Поред тога, компанија Apple ће Вам омогућити приступ техничкој подршци преко телефона у периоду од деведесет (90) дана од испоруке Apple производа.

ШТА ОВА ГАРАНЦИЈА НЕ ПОКРИВА?

Ова гаранција се не примењује на било које хардверске производе ни на било који софтвер који нису Apple бренда, чак ни ако се добија у паковању или продаје са Apple хардвером.

Производи који нису Apple бренда могу да имају гаранцију произвођача, која пружа додатне предности у односу на права загарантована законом о потрошачима – детаље проверите на кутији и у литератури производа.

Више информација о правима у вези са коришћењем софтвера потражите у уговору о лиценци који сте добили уз софтвер.

Опције сервисирања могу да буду ограничене ако се сервис тражи у земљи у којој није купљен Apple производ. У случају да сервисирање Apple производа није могуће у датој земљи, Apple ће Вас пре пружања услуге обавестити о евентуалним додатним трошковима испоруке и руковања који могу да буду урачунати.

Када компанију Apple контактирате телефоном, може бити урачуната цена телефонског позива, у зависности од ваше локације. Више детаља можете да добијете ако контактирате свог мрежног оператера.

Ова гаранција не важи: (а) за потрошне делове, као што су батерије или заштитне фолије који су направљени тако да се временом троше, осим ако је до квара дошло због грешке у материјалу или изради; (б) за естетска оштећења, укључујући, без ограничења, огреботине, удубљења и поломљену пластику на портовима; (в) за оштећења изазвана коришћењем са другим производом; (г) за оштећења изазвана случајно, злоупотребом, погрешном употребом, у контакту са течношћу, ватром, у земљотресу или због других спољних фактора; (д) за оштећења изазвана руковањем Apple производом које није у складу са корисничким приручницима компаније Apple, техничким спецификацијама или другим објављеним смерницама за Apple производе; (ђ) за оштећења изазвана сервисирањем (укључујући надоградње и проширења) које је вршило било које лице које није представник компаније Apple ни Apple овлашћени сервисер („AASP“); (е) за Apple производ чије су функције или могућности мењани без писане дозволе компаније Apple; (ж) за кварове изазване редовним хабањем или на други начин услед редовног старења Apple производа; (з) у случају уклањања или брисања било ког серијског броја са Apple производа, нити (и) ако је производ украден или компанија Apple има разлога да верује да је украден на основу информација које добије од надлежних правосудних органа.

 

DiggGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

Страна 3

 

ВАЖНО ОГРАНИЧЕЊЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ПРОИЗВОДА iPHONE И iPAD.

Компанија Apple може да ограничи гарантни сервис за iPhone и iPad на земљу у којој су она или њени овлашћени дистрибутери првобитно продали Apple производ. Само Apple и AASP могу да сервисирају iPhone и iPad производе.

ВАШЕ ОДГОВОРНОСТИ

АКО НА APPLE ПРОИЗВОДУ МОЖЕТЕ ДА СКЛАДИШТИТЕ СОФТВЕРСКЕ ПРОГРАМЕ, ПОДАТКЕ И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОВРЕМЕНО ПРАВИТЕ РЕЗЕРВНЕ КОПИЈЕ ИНФОРМАЦИЈА САДРЖАНИХ НА МЕМОРИЈСКОМ МЕДИЈУ APPLE ПРОИЗВОДА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ САДРЖАЈА И КАО МЕРУ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ У СЛУЧАЈУ МОГУЋИХ ГРЕШАКА У РАДУ.

Пре слања Apple производа на гарантни сервис, требало би да направите засебну резервну копију садржаја са меморијских медија, да уклоните све личне информације и онемогућите све сигурносне лозинке. Приликом сервисирања, садржај меморијских медија Apple производа може да буде избрисан, замењен и/или поново форматиран.

Након гарантног сервиса, ваш Apple производ или заменски производ биће Вам враћен у складу са тим како је Apple производ био конфигурисан када је првобитно купљен, са одговарајућим ажурирањима. У склопу гарантног сервиса, компанија Apple може да инсталира исправке системског софтвера, чиме се спречава враћање Apple производа на старију верзију системског софтвера. Услед ажурирања системског софтвера, апликације треће стране инсталиране на Apple производу можда неће радити или бити компатибилне са Apple производом. Ви ћете бити одговорни да поново инсталирате све друге софтверске програме, податке и информације. Ова гаранција не покрива спасавање и поновно инсталирање других софтверских програма, података и информација.

У случају да тражите сервис у земљи која није земља куповине, дужни сте да се придржавате свих важећих закона и прописа везаних за увоз и извоз и бићете одговорни за плаћање свих царинских обавеза, ПДВ-а и других повезаних пореза и трошкова.

Важно: Не отварајте Apple производ, осим ако у корисничком приручнику није описано како се отвара. Отварање Apple производа може да изазове оштећења која нису покривена овом гаранцијом.

ШТА ЋЕ КОМПАНИЈА APPLE ПРЕДУЗЕТИ У СЛУЧАЈУ ЗАХТЕВА НА ОСНОВУ ГАРАНЦИЈЕ?

Ако поднесете законит захтев на основу ове гаранције, компанија Apple ће Вам, по сопственом избору:

(i) поправити Apple производ користећи нове или коришћене делове једнаке новима у погледу перформанси и поузданости или

(ii) заменити Apple производ производом који је по функцијама најмање једнак Apple производу и који је израђен од нових и/или коришћених делова једнаких новима у погледу перформанси и поузданости или

(iii) вратити новац у висини куповне цене и задржати Ваш Apple производ.

Када се производ или неки део замене или се врати новац, сваки заменски део постаје Ваше власништво, а замењени или исплаћени део постаје власништво компаније Apple.

На заменски део или производ, односно поправљени Apple производ примењује се преостала гаранција оригиналног Apple производа или у трајању од деведесет (90) дана од датума замене или поправке, у зависности од тога која опција Вам пружа дужу гаранцију.

Када се тражи сервис у земљи у којој није купљен Apple производ, компанија Apple може да поправи или замени производе и делове сличним производима и деловима који су у складу са локалним стандардима.

 

DiggGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

Страна 4

 

КАКО РЕАЛИЗОВАТИ ГАРАНТНИ СЕРВИС??

Пре него што затражите гарантни сервис, молимо Вас да приступите следећим ресурсима помоћи на мрежи и да их прочитате:

Информације о међународној подршци

http://www.apple.com/support/country

Apple овлашћени сервисери, Apple овлашћени продавци и Apple продавнице

http://support.apple.com/kb/HT1434

Apple подршка и сервисирање

http://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Додатна подршка компаније Apple

http://www.apple.com/support/country/index.html?dest=complimentary

Ако немате приступ интернету или Apple производ не функционише исправно ни након примене ових ресурса, контактирајте представника компаније Apple или, ако је применљиво, Apple продавницу („Apple малопродаја“) или Apple овлашћеног сервисера, и они ће вам помоћи да утврдите да ли ваш Apple производ треба да се сервисира и, ако треба, обавестиће вас коју од доленаведених опција сервисирања под гаранцијом ће вам компанија Apple пружити.

Пре сервисирања покривеног гаранцијом, компанија Apple или њени агенти могу да траже од вас да доставите доказ о детаљима куповине, одговорите на питања чија сврха је да помогну у дијагностиковању могућих проблема и пратите процедуре компаније Apple за добијање сервисирања које покрива гаранција, нпр. тако што ћете следити упутства за паковање и испоруку Apple производа када примите услугу слања производа на поправку поштом, као што је описано у наставку.

ОПЦИЈЕ ГАРАНТНОГ СЕРВИСА

Компанија Apple ће, по свом избору који зависи од специфичних околности, а нарочито од типа Apple производа, обезбедити гарантни сервис користећи једну или више следећих опција:

(i) Услуга поправке донетог производа. Компанија Apple може да затражи од вас да вратите Apple производ на локацију Apple малопродаје или Apple овлашћеног сервисера који нуде услугу поправке донетог производа. Apple производ може да буде послат на локацију Apple сервиса за поправке („ARS“) ради сервисирања. Након што будете обавештени да је сервисирање завршено, у кратком року ћете преузети Apple производ са локације Apple малопродаје или Apple овлашћеног сервисера или ће Apple производ бити послат директно на вашу локацију са локације Apple сервиса за поправке.

(ii) Услуга слања производа на поправку поштом. Ако компанија Apple одлучи да пружи сервисирање преко услуге слања производа на поправку поштом, послаће вам унапред плаћене товарне листове и, ако је применљиво, материјал за паковање, како бисте могли да пошаљете Apple производ на локацију Apple сервиса за поправке или Apple овлашћеног сервисера, у складу са упутствима компаније Apple. По завршетку сервисирања, Apple производ ће вам бити враћен са локације Apple сервиса за поправке или Apple овлашћеног сервисера. Компанија Apple ће платити испоруку до и са ваше локације ако будете пратили сва упутства.

(iii) Самостално сервисирање („DIY“). У случају самосталног сервисирања, компанија Apple ће вам обезбедити производ за замену или лако заменљиве делове или додатну опрему производа, попут миша или тастатуре, који могу да се замене без употребе било каквих алатки. Напомена: Компанија Apple није дужна да сноси било какве трошкове за рад приликом самосталног сервисирања. Уколико вам затреба додатна помоћ у вези са заменом, контактирајте компанију Apple на доленаведени број телефона или посетите локацију Apple малопродаје или Apple овлашћеног сервисера. Ако компанија Apple одлучи да пружи услугу преко самосталног сервисирања, примењиваће се следећи процес:

(a) Сервисирање у склопу ког компанија Apple тражи враћање замењеног производа, дела или додатне опреме: Apple може да тражи овлашћење за кредитну картицу као гаранцију за малопродајну цену производа, дела или додатне опреме за замену и одговарајуће трошкове испоруке. Apple ће вам испоручити производ, део или додатну опрему за замену са упутствима за замену, ако је применљиво, као и са свим условима за враћање замењеног производа или дела. Ако будете пратили упутства, Apple ће отказати овлашћење за кредитну картицу како вам не би било наплаћено за производ или део и испоруку на вашу локацију и са ње. Ако не будете вратили замењени производ, део или додатну опрему у складу са упутствима или вратите замењени производ, део или додатну опрему који нису подесни за сервисирање, Apple ће задужити вашу кредитну картицу у висини овлашћеног износа. Ако не будете доставили овлашћење за кредитну картицу, нећете имати право на сервисирање и Apple ће вам понудити алтернативне опције.

(b) Сервисирање у склопу ког компанија Apple не тражи враћање замењеног производа, дела или додатне опреме: Apple ће вам бесплатно испоручити производ, део или додатну опрему за замену са упутствима за инсталирање, ако је применљиво, као и са свим условима за одлагање замењеног производа, дела или додатне опреме.

ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

(i) Целовитост уговора:

Са изузетком права загарантованих законом за потрошаче која вам се одобравају као што је наведено на почетку овог документа, све гаранције, услови и друге одредбе који нису наведени у овом документу са гаранцијом, изузимају се из ограничене Apple гаранције од једне године. Неке земље не дозвољавају ограничења у погледу трајања таквих гаранција, услова и/или подразумеваних одредби, па се горенаведено ограничење можда не односи на вас.

(ii) Одрицање одговорности у вези са подацима:

Apple не гарантује, не изјављује нити се обавезује да ће моћи да поправи или замени било који Apple производ покривен овом гаранцијом без ризика за и/или губитка информација и/или података ускладиштених на Apple производу.

(iii) Ограничење одговорности:

Компанија Apple неће ни у ком случају бити одговорна:

ни за какве губитке који нису изазвани нашим кршењем овог документа са гаранцијом;

ни за какве губитке и оштећења који нису, у време куповине производа, били предвидљива последица кршења овог документа са гаранцијом од стране компаније Apple; те

ни за какве губитке у вези са вашим пословањем, губитак профита, података или добре прилике.

Одредбе овог документа са гаранцијом се неће односити на (i) смртне случајеве ни телесне повреде, (ii) превару ни велики немар; као ни на (iii) лажно представљање; нити на (iv) било које друге одговорности које не могу законски да се ограниче нити изузму.

ЧУВАЊЕ ПРИВАТНОСТИ

Apple ће чувати и користити информације о клијентима у складу са Apple политиком приватности корисника доступном на адреси www.apple.com/legal/warranty/privacy.

ОПШТИ ДЕО

Ниједан Apple продавац, агент ни запослени нема овлашћење за унос било каквих измена, продужетака ни додатака у ову гаранцију.

Ако се за било коју одредбу испостави да је незаконита или неприменљива, она ће бити изузета из ове гаранције и то неће утицати на законитост и применљивост преосталих одредби.

Ова гаранција подлеже и састављена је у складу са законима земље у којој је Apple производ купљен.

© 2013 Apple Inc. Сва права задржана. Apple и Apple логотип су жигови корпорације Apple Inc., регистровани у САД и другим земљама.

120513 EMEA Universal Warranty Serbian v1

 

извор 

 

Dopada ti se članak? Lajkuj ga ili ga podeli sa prijateljima!

DiggGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It