iOS12

Наслов
Kako deliti lozinku pomoću AirDrop-a u iOS-u 12
Objavlјen iOS 12.4.9 za starije uređaje, šta je novo