A+ A A-

iPad,

Наслов
Da li mogu da napunim iPhone sa punjačem za iPad? Odgovor stručnjaka