iPad Pro,

Наслов
iPad Pro (2018) ima još jednu manu
Kako su lјudi reagovali na nestanak 3,5 mm priklјučka na iPad Pro?